Facturera

Egenanställningsverksamhet sedan år 2001.

Facturera Sverige AB är till för den som vill vara egenföretagare men fortfarande vara anställd, så kallad egenanställd. Formellt är den egenanställde anställd av Facturera men i allt väsentligt skall han/hon agera och tänka som en egenföretagare. Den egenanställde behöver inte ha egen inregistrerad firma.

Facturera Sverige har bedrivit egenanställningsverksamhet sedan 2001. Eftersom Facturera är många entreprenörers skyltfönster och juridiska hemvist är det viktigt med en förtroendefull relation mellan den egenanställde och Facturera. Tillsammans har egenanställda och Facturera ett ansvar gentemot varandra vad gäller att all verksamhet är korrekt och riktig.

Anslutning till Factureras egenanställningstjänst sker alltid genom ett personligt samtal mellan Facturera och den egenanställda, allt för att möjliggöra en förtroendefull relation redan från start.

Kontaktuppgifter

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙